เกาะมะพร้าว

เกาะมะพร้าว

เกาะมะพร้าว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phuket attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
บ้านเกาะมะพร้าว เป็นหมู่บ้านหนึ่งของเกาะมะพร้าว อ.เมืองภูเก็ต มีลักษณะเป็นเกาะมีพื้นที่ทั้งหมด 2,620 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 8 กิโลเมตร ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีประชากรอยู่ 126 ครัวเรือน ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ปลูกยางพารา มะพร้าว ไม้ผล และประมง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ซึ่งมีทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์ เช่น ปูม้า หอยลาย หอยแครง กุ้งมังกร ปลานานาชนิด
 
การเลี้ยงหอยแมลงภู่ เลี้ยงปลากะพง กุ้งมังกรในกระชัง วิถีชีวิตของชุมชนบ้านเกาะมะพร้าวยังคงสภาพเดิมกลมกลืนธรรมชาติที่สวยงามพร้อมความปลอดภัย มีแหล่งน้ำจืดเพียงพอตลอดปี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 
การเดินทาง สู่บ้านเกาะมะพร้าว โดยทางเรือที่ท่าเรือแหลมหิน จากถนนเทพกระษัตรี 18 กิโลเมตร มีเรือโดยสารประจำทางตลอดเวลา มีท่าเรือที่เกาะมะพร้าว 2 จุด และบริเวณจอดเรือบนกะชัง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 
กิจกรรมนันทนาการ การเล่นน้ำ นั่งเรือชมนก-ดูลิง จักรยานเสือภูเขา ร่วมเรือหาปลากับชาวประมง การนอนพักค้างมีบังกะโลและเต้นท์ให้เช่า มีศูนย์บริการอาหาร 2 จุด คือ บนกะชังเลี้ยงหอยแมลงภู่ บริเวณที่พักแรมบนเกาะ เกาะมะพร้าวจึงเป็นมิติใหม่การท่องเที่ยวเกษตรสำหรับผู้ที่พิศมัยกับการสัมผัสวิธีชีวิตชุมชน และธรรมชาติ
เกาะมะพร้าว Map เกาะมะพร้าว Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Islands Group: Islands
Tag Tag: เกาะมะพร้าว
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Mosque Mosque(47)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(12)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Amusement Park Amusement Park(2)

Waterpark Waterpark(1)

Theater Theater(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)