ศาลเจ้าปุดจ้อ

ศาลเจ้าปุดจ้อ

ศาลเจ้าปุดจ้อ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phuket attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศาลเจ้าปุดจ้อ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่กลางเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนระนอง ติดกับศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือองค์พระกวนอิมปุดจ้อ ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน
 
ตามประวัติเดิมที่ตั้งของศาลเจ้าในปัจจุบันเป็นคลองที่เรือใหญ่สามารถแลนมาเทียบท่าได้ และมีศาลเจ้าเต้กุนหรือศาลเจ้ากวนอู ตั้งอยู่ก่อนแล้ว ต่อมามีพ่อค้านั่งเรือใบสามหลักมาจากปีนังมาทำการค้ายังเมืองภูเก็ต ได้นำรูปแกะสลักไม้องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อติดตัวมาด้วย
 
เมื่อเห็นว่าสถานที่ดังกล่าวมีความเหมาะสม จึงได้อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อขึ้นไปไว้ที่ศาลเจ้าเต้กู้น ต่อมาชาวบ้านแถบนั้นเกิดความเลื่อมใสเข้ามากราบไหว้บูชามากมาย จึงเปลี่ยนชื่อจากศาลเจ้าเต้กู้นมาเป็นศาลเจ้าปุดจ้อจนถึงทุกวันนี้
 
วิถีชีวิตของคนบนเกาะภูเก็ต มีความเกี่ยวข้องกับศาลเจ้าแห่งนี้เป็นอย่างมาก เช่น การมากราบไหว้ขอพรปุดจ้อในวันแต่งงาน วันมงคลต่าง ๆ การนำลูกอายุ 1 เดือนมาขอพรให้เด็กเติบโตเป็นเด็กฉลาด เลี้ยงง่าย แข็งแรง หรือคู่แต่งงานที่ไม่มีลูกก็จะมากราบไหว้เพื่อขอลูกกับท่าน
 
นอกจากนี้ในศาลเจ้ายังมีเซียมซีสำหรับประชาชนให้ถามทั้งเรื่องทั่วไป และเรื่องการรักษาโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างหลังนี้ นับว่าเป็นที่นิยมมาก และแม้เมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิต เมื่อเสร็จพิธีศพเรียบร้อยแล้ว ญาติพี่น้องก็พากันมากราบไหว้ขอพรจากองค์ปุดจ้อ ให้เรื่องร้าย ๆ ทั้งหมดจบสิ้นลง ปัจจุบันนี้ผู้ที่เดินทางไปกราบไหว้องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม จะนิยมเดินผ่านประตูไปยังศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยซึ่งอยู่ติดกัน
ศาลเจ้าปุดจ้อ Map ศาลเจ้าปุดจ้อ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: ศาลเจ้าปุดจ้อ
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Mosque Mosque(47)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(12)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Amusement Park Amusement Park(2)

Waterpark Waterpark(1)

Theater Theater(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)