ชุมชนบ้านดอกบัว

ชุมชนบ้านดอกบัว

ชุมชนบ้านดอกบัว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ชุมชนบ้านดอกบัว เป็นแหล่งผลิตเข่งที่ประสบความสำเร็จมาก เข่งจากบ้านดอกบัวส่งขายไปทั่วทั้งภาคเหนือและกระจายไปหลายส่วนในภาคกลางอีกด้วย วัตถุดิบคือป่าไผ่ ชาวบ้านที่นี่ปลูกไม้ไผ่ไว้ป้อนอาชีพการสานเข่ง มีถึง 500 ไร่ จากการคิดวางแผนอย่างมีระบบ ทำให้บ้านดอกบัวกลายเป็นแหล่งดูงานและเป็นหมู่บ้านตัวอย่างแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียว
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: ชุมชนบ้านดอกบัว
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(39)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)