โบราณสถานบ้านร่องไฮ

โบราณสถานบ้านร่องไฮ

โบราณสถานบ้านร่องไฮ

Population Population:   Share Facebook  
Rating: 3.8/5 (4 votes)
Search By Search By District | Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
โบราณสถานบ้านร่องไฮ เป็นโบราณสถานที่เป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ อยู่ริมกว๊านพะเยา เป็นส่วนหนึ่งของวัดติโลกอารามในสมัยโบราณ บริเวณไกล้เคียงกันมีร่องรอยของศาสนสถานอยู่ประมาณ 8-9 แห่ง โดยมีกลุ่มโบราณสถานบ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง หลักฐานที่เคยพบเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัดติโลกอาราม คือ จารึกวัดติโลกอาราม พบที่เนินสันธาตุในกว๊านพะเยาไกล้กับท้ายหมู่บ้านร่องไฮ
Tag Tag: โบราณสถานบ้านร่องไฮ
Last Update Last Update: 6 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)

     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

https://www.lovethailand.org/Muang Phayao(33)

https://www.lovethailand.org/Chun(12)

https://www.lovethailand.org/Chiang Kham(12)

https://www.lovethailand.org/Chiang Muan(10)

https://www.lovethailand.org/Dok Kham Tai(10)

https://www.lovethailand.org/Pong(8)

https://www.lovethailand.org/Mae Chai(9)

https://www.lovethailand.org/Phu Sang(5)

https://www.lovethailand.org/Phu Kam Yao(2)