ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เป็นสถานีประมงที่มีความสำคัญของภาคเหนือ มีการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อจำหน่ายแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อนำไปเป็นอาชีพ และเพื่อไปปล่อยยังแหล่งน้ำธรรมชาติ มีผลงานที่สำคัญของสถานีประมงน้ำจืดแห่งนี้คือ การผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2526
 
ภายในจึงมีการตั้งพิพิทธภัณฑ์ปลาบึกขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคมและประชาชนทั่วไป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยเสด็จมาประทับ ณ สถานีประมงแห่งนี้ เมื่อครั้งมาทรงงานที่จังหวัดพะเยาในปีพ.ศ. 2514
 
ภายในสถานีประมงจึงมีพระตำหนักที่สมเด็จย่าเคยประทับและดูแลไว้เป็นอย่างดี พระตำหนักตั้งอยู่ไกล้พิพิทธภัณฑ์ปลาบึก เป็นเรือนไม้สองชั้น สภาพไกล้เคียงกับครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จมาประทับ ข้าวของเครื่องใช้ยังมีสภาพเดิมทั้งสิ้น ที่ตั้งสถานีประมงน้ำจืดและพระตำหนัก จากสี่แยกประตูชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ลงไปทางทิศใต้ มุ่งหน้าไปทางสี่แยกแม่ต๋ำ ผ่านโรงเรียนเทศบาล 3 และทางเข้าวัดลีไปไม่ไกลก็ถึงทางเข้าสถานีประมงน้ำจืดพะเยาอยู่ทางซ้ายมือ
ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา Map ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(39)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)