หนองเล็งทราย

หนองเล็งทราย

หนองเล็งทราย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หนองเหล็งทราย เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา 2 เทือก ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาด้อยหัวโง้ม (ดอยด้วน) ดอยจำม่วงเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารด้านทิศตะวันออก ส่วนทางด้านทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาฝีปันน้ำ มีดอยหลวงเป็นต้นน้ำลำธารสายต่าง ๆ ไหลลงมาจากที่ราบลุ่มระหว่างภูเขาทั้งสองกำเนิดเป็น "หนองเหล็งทราย" และยังเป็นแหล่งอารยธรรมคนเมืองอันเก่าแก่
หนองเล็งทราย Map หนองเล็งทราย Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: หนองเล็งทราย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(39)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)