เวียงห้าว

เวียงห้าว

เวียงห้าว

Population Population:   Share Facebook  
Rating: 3.1/5 (8 votes)
Search By Search By District | Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เวียงห้าว เป็นเมืองโบราณที่สำคัญของอำเภอแม่ใจ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชุมชนโบราณของชาวลั๊วะ มาจากเรื่องเล่าที่ขุดคูเมืองเพื่อจุดประสงค์ป้องกันช้างที่ดุร้ายเชือกหนึ่งที่ชื่อว่า "ปู้ก่ำงาเขียว" เป็นช้างที่มีฤทธิ์มาก
 
หากหันหน้าไปทิศทิศใดบ้านเมืองนั้นจะต้องล้มตายทั้งเมือง ด้วยความกลัวจึงเร่งขุดคูเมืองอย่างเร่งรีบ และทำให้สูญเสียกำลังคนไปมาก จึงเป็นที่มาของคำว่า "ห้าว" (ใจร้อน เร่งรีบ) และเรียกว่าเวียงห้าวจนถึงปัจจุบัน
เวียงห้าว Map เวียงห้าว Map
Tag Tag: เวียงห้าว
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)

     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(39)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)