วัดดงบุญนาค

วัดดงบุญนาค

วัดดงบุญนาค

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดงบุญนาค เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทราย หรือพระพุทธรูปหินทิพย์ เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินทราย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ.829 ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2010 โดยสกุลช่างพะเยาเป็นพระพุทธรูปเชียงแสน รุ่นที่ 2
 
แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุก๋อมก๊อ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดแห่งนี้ เดิมมีแต่องค์พระเพราะเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างทรุดโทรมสูญหายไปหมด และได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดในวันที่ 15 เมษายน 2512 (วันพญาวัน) และได้ให้ชื่อว่าพระเจ้าหินติ๊บ (ทิพย์) มาถึงปัจจุบัน
วัดดงบุญนาค Map วัดดงบุญนาค Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดดงบุญนาค
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(39)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)