หมู่บ้านไทยภูเขาปางปูเลาะ

หมู่บ้านไทยภูเขาปางปูเลาะ

หมู่บ้านไทยภูเขาปางปูเลาะ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หมู่บ้านไทยภูเขาปางปูเลาะ เป็นหมู่บ้านไทยภูเขาบนพื้นที่สูง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม มีภูมิอากาศดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศ และมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวประเภทนิยมไพรวิถีชีวิตชนบท (Home stay) และชมสวนลิ้นจี่
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: หมู่บ้านไทยภูเขาปางปูเลาะ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(39)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)