วัดศรีบุญเรือง

วัดศรีบุญเรือง

วัดศรีบุญเรือง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีบุญเรือง เดิมชื่อวัดขัวตาด ตั้งอยู่บ้านขัวตาด หมู่ที่ 5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าองค์ดำซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวแม่ใจอีกองค์หนึ่ง สำหรับประวัติของพระเจ้าองค์ดำเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ มีผิวสีดำ ถูกค้นพบบริเวณหนองเหล็งทราย ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดร้างบริเวณนั้น จึงได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดศรีบุญเรืองจนถึงปัจจุบัน
วัดศรีบุญเรือง Map วัดศรีบุญเรือง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดศรีบุญเรือง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(39)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)