วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอแม่ใจ ในเขตสุขาภิบาล อำเภอแม่ใจ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่ใจ
 
มีลักษณะที่งดงามมากเป็นพระสมัยเชียงแสนรุ่นที่ 3 เป็นทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์พระพักตร์เป็นเนื้อทองสุกปลั่งตลอดเวลา พระศอละเอียด พระเกศาเป็นเปลวสวยงาม หน้าตักกว้าง 72 ซม. สูง 150 ซม. เดิมที่มีการพบพระเจ้าทองพิทพย์อยู่ในดงไม้ไผ่แด้สร้างอาคารครอบไว้ และต่อมาได้ร่วมกันสร้างวิหารถาวรครอบไว้บริเวณก่อไผ่เดิม โดยไม่ได้โยกย้ายจนถึงปัจจุบันและทุก ๆ วันที่ 17 เมษายน จะมีการสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์
วัดศรีสุพรรณ Map วัดศรีสุพรรณ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดศรีสุพรรณ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(39)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)