วัดพระธาตุดอยหยวก

วัดพระธาตุดอยหยวก

วัดพระธาตุดอยหยวก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระธาตุดอยหยวก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปง อยู่ระหว่างที่ว่าการอำเภอปงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 2 กิโลเมตรเศษ ตั้งอยู่บนภูเขาลูกเตี้ยๆ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามีพระเกษา และพระอัฐิ จักขุ (กระดูกริมตาข้างขวา) เดิมมีชื่อว่าภูเดิม ในตอนหลังมีการซ่อมแซมและเปลี่ยนชื่อเป็น พระธาตุดอยหยวก หลักฐานการสร้างในปี พ.ศ.ใดไม่ปรากฎชัด
วัดพระธาตุดอยหยวก Map วัดพระธาตุดอยหยวก Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดพระธาตุดอยหยวก
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(39)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)