วัดบุญเกิด

วัดบุญเกิด

วัดบุญเกิด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบุญเกิด โบสถ์วัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.2469 มาถึงปัจจุบันมีอายุได้ 76 ปี สร้างด้วยเสาไม้ประดู่ เครื่องบนสร้างด้วยไม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องไม้สัก ลักษณะทรงไทยล้านนาฝาผนังก่อด้วยอิฐถือปูน
 
เมื่อปี พ.ศ.2489 ได้ผูดพัทธสีมา มีพระพุทธรูปโบราณสร้างพร้อมกับการสร้างวิหาร 5 องค์ เป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยก่ออิฐถือปูน และมีผู้เอามาถวายเป็นพุทธรูปทองเหลือง สร้างใหม่อีก 5 องค์ ใช้เป็นที่สังฆกรรมของพระสงฆ์ และบางครั้งชาวบ้านก็ไว้เป็นสถานที่ทำบุญบ้าง
 
เป็นวัดที่มีพระพุทธ 28 พระองค์ ที่เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพระบรมสารีริกธาตุพระอะระหันคะธาตุ ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงบรรจุไว้ในพระโมลีของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดบุญเกิด
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(39)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)