น้ำตกห้วยต้นผึ้ง

น้ำตกห้วยต้นผึ้ง

น้ำตกห้วยต้นผึ้ง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกห้วยต้นผึ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านสระ ตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็กที่สวยงามแห่งหนึ่ง ตกลงมาจากหน้าผาสูง สามารถมองเห็นได้สะดวกและมีลักษณะสวยงามมาก มีน้ำไหลมาจากหน้าผาที่สูงต่างระดับกัน ลดหลั่นกัน สูงประมาณ 80 เมตร
มีน้ำไหลตลอดปี
 
ทางเข้าน้ำตกระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นทางเดินเท้าระหว่างเดินทางไปน้ำตกจะพบน้ำตกเล็กน้อยที่สวยงามมาก มีทั้งหมดถึง 7 ชั้น เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งมีความสวยงาม สามารถสัมผัสกับเสียงร้องของสัตว์ป่าเพราะอุดมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกห้วยต้นผึ้ง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(39)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)