เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ

เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ

เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ มีเนื้อที่ครอบคลุม อ.จุน เนื้อที่ประมาณ 231,875 ไร่ ประมาณ 371 ตร.ม. มีสัตว์ป่าที่สำคัญ คือ นกยูง เลียงผา เก้ง กวาง ได้รับการประกาศว่าเป็น "เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า เวียงลอ" ตามชื่อโบราณในอำเภอจุน เมื่อ 10 มิย.44
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(39)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)