พระพุทธรูปหินทราย

พระพุทธรูปหินทราย

พระพุทธรูปหินทราย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระพุทธรูปหินทราย เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินทราย ไม่ทราบ พ.ศ. ที่แน่นอน ที่มาอายุเกือบร้อยปี พบที่วัดร้าง ภายในโรงเรียนห้วยบง จึงได้นำมาประดิษฐ์ฐานไว้ภายในโรงเรียน ถือว่าเป็นพระพุทธรูป แกะสลักจากหินทรายที่ใหญ่ที่สุดในพะเยา
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: พระพุทธรูปหินทราย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(39)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)