ชุมชนเงาะป่าซาไก

ชุมชนเงาะป่าซาไก

ชุมชนเงาะป่าซาไก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phatthalung attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ชุมชนเงาะป่าซาไก ม.7 บ้านโหล๊ะหาร ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เงาะป่าซาไกหรือชาวป่า มนุษย์ที่ดำรงวิถีดั้งเดิม อยู่ในป่าหลังอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน พวกเขาสร้างที่อยู่ง่าย ๆ ด้วยใบไม้และไม้เล็กแบบชั่วคราว แล้วย้ายที่อยู่ในเรื่อย ๆ เพื่อหาแหล่งอาหาร
 
การเดินทาง ชุมชนเงาะป่าซาไก ตั้งอยู่ห่างจาก อบต.ทุ่งนารี ประมาณ 15 กิโลเมตร เดินทางโดยรถส่วนตัวมาจนถึงอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน แล้วเดินต่อด้วยเท้าอีกประมาณ 5 กิโลเมตร
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: ชุมชนเงาะป่าซาไก
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(19)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(12)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(6)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)