วัดควนอินทร์นิมิตร

วัดควนอินทร์นิมิตร

วัดควนอินทร์นิมิตร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phatthalung attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดควนอินทร์นิมิตร บ้านควนอินทร์นิมิตร เป็นชื่อหมู่บ้านบ้านหนึ่ง ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 9 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองพัทลุงเพียง 5 กิโลเมตร อยู่ติดกับถนนเพชรเกษม
 
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำสวนยาง ฐานะโดยทั่วไป พอมีพอกิน ประชาชนยึดมั่นในสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันได้มีบริษัท โรงงานเข้ามาตั้งอยู่มากมาย ทำให้ที่ดินบริเวณหมู่บ้านมีราคาค่อนข้างแพงมาก
 
เหตุที่ได้ชื่อว่า บ้านควนอินทร์นิมิตร นั้น จากข้อมูลที่ค้นหามาได้ จากประวัติของวัดควนอินทร์นิมิตร ซึ่งพระครูนิติธรรมประยุต เจ้าอาวาสวัดควนอินทร์นิมิตร ในปัจจุบันได้ศึกษารวบรวมไว้ ระบุว่าสมัยก่อนพื้นที่นี้เป็นที่สูง ชาวบ้านจึงเรียกว่าควน มีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนอยู่หลายครัวเรือน อยู่มาจนกระทั่งวันหนึ่ง มีพระภิกษุชื่อว่าพระจีด ท่านเป็นพระธุดงค์ ได้จาริกแสวงบุญไปเรื่อยๆ
 
จนกระทั่งมาถึงพื้นที่แห่งนี้ ท่านได้กางกลดนั่งธุดงค์อยู่ใต้โคนตันไม้ ต้นหนึ่ง ชาวบ้านได้มาทำบุญ ตักบาตรกับพระจีดรูปนั้น ตกตอนกลางคืนพระจีดได้จำวัด (นอน ) ท่านได้ฝันว่า พระอินทร์ได้ลงมาบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการตั้งวัด
 
หากตั้งวัดที่นี่จะมีความเจริญรุ่งเรือง ในอนาคตเป็นอย่างแน่แท้ ครั้นรุ่งขึ้นชาวบ้านได้มา ทำบุญตักบาตรเช่นเคย พระจีดจึงได้เล่าความฝันให้ชาวบ้านฟัง ชาวบ้านก็เชื่อในความฝันของท่าน ประกอบกับที่แห่งนี้ยังไม่มี วัดวาอาราม ชาวบ้านในละแวกนั้น จึงได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้น ชื่อว่า วัดควนอินทร์นิมิตร ในปี พศ. 2489 นับจากนั้นมา ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านควนอินทร์นิมิตร
 
ต่อมาปี พศ. 2490 ทางราชการได้ยุบโรงเรียน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนประชาบาลวัดไทรห้อย และโรงเรียนประชาบาลวัดควนปรง รวมเป็นโรงเรียนเดียวกัน ย้ายมาอยู่ที่วัดควนอินทร์นิมิตร โดยมีพระอธิการรุ่ง เป็นผู้ดำเนินการ ในการหาเงินก่อสร้าง อาคารเรียนจนสำเร็จ ชื่อว่า โรงเรียน วัดควนนิมิตร ตามชื่อของวัด แต่ ตกคำว่าอินทร์ไป ต่อมาท่านพระครูนิติธรรมประยุต ได้ขอตั้งชื่อใหม่ว่า โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร จนกระทั่งปัจจุบัน
วัดควนอินทร์นิมิตร Map วัดควนอินทร์นิมิตร Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดควนอินทร์นิมิตร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(19)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(12)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(6)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)