ถ้ำพุทธโคดม

ถ้ำพุทธโคดม

ถ้ำพุทธโคดม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phatthalung attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ถ้ำพุทธโคดม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.บ้านนา เป็นถ้ำอีกถ้ำหนึ่งที่มีความงดงามไม่แพ้วัดถ้ำสุมโน ถ้ำพุทธโคดม ประกอบด้วย ถ้ำต่างๆ ที่มีชื่อและลักษณะที่สามารถจินตนาการได้ ได้แก่ ถ้ำลำเลียง ถ้ำมาเลย์บำเพ็ญ ถ้ำอุโบสถดอกบัว ถ้ำสันติวิเวก ถ้ำสีหนาท ถ้ำฤาษีตาทิพย์ ถ้ำประสาทหิน ถ้ำประกายเพชร ถ้ำโสตทัศนศึกษา ถ้ำหยดน้ำค้าง ถ้ำพรรณพิสุทธิ์ ถ้ำพุทธโคดม ยังมีพิพิธภัณฑ์ภายในถ้ำอีกด้วย เช่น อาวุธสงครามสมัยโบราณ หินรูปสัตว์ต่าง ๆ
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Caves Group: Caves
Tag Tag: ถ้ำพุทธโคดม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(19)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(12)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(6)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)