วัดสุนทราวาส

วัดสุนทราวาส

วัดสุนทราวาส

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phatthalung attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสุนทราวาส หมู่ที่ 8 บ้านสุนทรา ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบดินทราย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 68 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวามีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา
 
วัดสุนทราวาส สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 1983 สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 แห่งอาณาจักรอยุธยา ชาวบ้านมักเรียกว่า “วัดสุนทรา” เดิมรียกว่า “วัดชายนา” บ้าง “วัดปลายนา” บ้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณพ.ศ. 2385 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 22 เมตร ยาว 27.80 เมตร
 
เหตุการณ์ที่น่าศึกษามากในสมัยของพระอุดมปิฎกบาลีเป็นเจ้าอาวาส ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพ ฯ สอบแปลบาลีได้ 9 ประโยค ในสมัยรัชกาลที่ 2 และท่านคุ้นเคยกับ รัชกาลที่ 3 ขณะดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เมื่อมาอยู่ปกครองวัดสุนทราวาส ท่านได้สร้างอุโบสถโดยได้รับการอุปถัมภ์จากพระยาพัทลุง (จุ้ย) และยิ่งกว่านั้น สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบสร้างอุโบสถนี้ด้วย
 
เมื่อคราวสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบแทนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 นั้น พระอุดมปิฎกบาลได้รับฎีกานิมนต์ไปร่วมพระราชพิธีการราชาภิเษกด้วย เพราะท่านเก่งภาษาบาลีอยู่ จึงได้กล่าวคำถวายอดิเรกเป็นภาษาบาลีถวายพระพร เป็นที่โปรดมากถึงกับรับสั่งให้ใช้เป็นธรรมเนียมในพระราชพิธีสืบต่อ ตลอดจนในปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่
 
เกี่ยวกับการศึกษามีโรงเรียนวัดสุนทราวาส และโรงเรียนอุดมวิทยายน ตั้งอยู่ในที่วัดนี้ซึ่งทางวัดก็ได้ให้การอุปการะตามสมควร ปัจจุบันเจ้าอาวาสนามว่า พระมหาเชยศักดิ์ สุนุทรธมฺโม
วัดสุนทราวาส Map วัดสุนทราวาส Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดสุนทราวาส
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(19)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(12)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(6)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)