วัดเขาเจียก

วัดเขาเจียก

วัดเขาเจียก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phatthalung attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเขาเจียก ม. 6 ต.เขาเจียก ตำบลเขาเจียกมีภูเขาเจียกเป็นสัญลักษณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้และสัตว์นานาชนิด
 
บริเวณเชิงเขาด้านทิศเหนือมีถ้ำพระซึ่งเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จำนวน 2 ถ้ำ มีพระพุทธรูปปางไสยาสและปางมารวิชัย จำนวน 39 องค์ มีบันไดขึ้นภูเขาเจียก จำนวน 839 ขั้น ถัดลงมาเป็นที่ตั้งของวัดเขาเจียกซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญของชุมชน
 
การเดินทาง จากเส้นทางรถยนต์สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข41 เข้าสู่ถนนสายเขาเจียก-โคกม่วง ระยะทาง 2 กิโลเมตรเศษ เป็นที่ตั้งของภูเขาเจียกซึ่งมีถ้ำพระตั้งอยู่ บริเวณใกล้เคียงกันยังเป็นที่ตั้งของวัดเขาเจียกซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญของชุมชนอีกด้วย
วัดเขาเจียก Map วัดเขาเจียก Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดเขาเจียก
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(19)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(12)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(6)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)