สวนสละลุงถัน

สวนสละลุงถัน

สวนสละลุงถัน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phatthalung attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.00 น.
 
สวนสละลุงถัน สวนมีพื้นที่ปลูกสะละทั้งหมด 20 ไร่ โดยเริ่มจากการต่อสู้และฟันฝ่าอุปสรรคในการปลูกสะละของนายถัน ดำเรือง ด้วยการค้นหาระยะการปลูกที่เหมาะสม
 
การปลูกพืชชนิดใดที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกสะละ ซึ่งนั้นก็คือ ต้นหมาก และยังมีการเลี้ยงผึ้งแบบผสมผสานกับธรรมชาติอีกด้วย เสน่ห์ที่โดดเด่นของสวนสะละลุงถัน คือ สวนเตียนโล่ง สะอาด การผสมเกสรของสะละจากทุกคณะที่เข้าเยี่ยมชม และการปอกสะละที่เป็นเสน่ห์ อีกทั้งยังมีการแข่งขันกินสะละโดยมีสโลแกนว่า ปอกเป็น กินไว ในล่อน
Tag Tag: สวนสละลุงถัน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(19)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(12)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(6)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)