ประเพณีวันสารทเดือนสิบ

ประเพณีวันสารทเดือนสิบ

ประเพณีวันสารทเดือนสิบ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phang Nga attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ หรือการทำบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีการทำบุญให้กับวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยความเชื่อของชาวพุทธที่เชื่อว่าในวันสารทเดือนสิบนี้ ยมบาลจะปล่อยให้วิญญาณทั้งหลายที่รับกรรมอยู่ในนรกที่เรียกว่า "เปรต" นั้นขึ้นมารับส่วนบุญที่บรรดาญาติที่มีชีวิตอยู่ทำบุญอุทิศไปให้
 
การทำบุญเดือนสิบในจังหวัดพังงา จะมี 2 ครั้ง คือ วันแรม 8 ค่ำเดือน 10 กับ วันแรม 15 ค่ำเดือน 10 โดยจะเริ่มด้วยการทอดผ้าป่า ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระในตอนเช้า ตอนบ่ายทำพิธีตั้งเปรต คือนำขนมต่างๆ เช่น ขนมลา ขนมพอง ขนมเทียน ขนมห่อ ขนมบัวจอก ขนมวงแหวน ขนมไข่ปลา ฯลฯ ที่สำคัญคือ กระยาสารท นำใส่ในกระทงไปวางไว้ยังโรงที่ทางวัดสร้างขึ้น 
 
เพื่อให้พระทำพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นจะมี"ชาวเล" (ชนกลุ่มหนึ่งซึ่งจะมาเก็บของและขนมต่างๆ เป็นประจำทุกปี)มาเก็บเอาไป โดยเขาจะแย่งกันอย่างสนุกสนานเรียกว่า"ชิงเปรต" นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมที่สำคัญที่นิยมเล่น คือการแข่งขันปืนเสาน้ำมัน เป็นต้น
Tag Tag: ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(12)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(12)

River, Canal River, Canal(4)

Bays and Beaches Bays and Beaches(28)

Islands Islands(11)

Other natural attractions Other natural attractions(7)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)