บ้านขุนอินทร์

บ้านขุนอินทร์

บ้านขุนอินทร์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phang Nga attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ้านขุนอินทร์ อาคารสองชั้น สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสแบบประยุกต์ที่สร้างโดยช่างชาวจีน สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2460 เป็นบ้านที่อยู่อาศัยของ ร.อ.ท. ขุนอินทรคีรี (ช้อย ณ นคร) หลานพระยา เสนานุชิต (นุช ณ นคร)
 
ถือเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่งของตะกั่วป่า แม้ว่าวันนี้จะได้รับการต่อเติม เปลี่ยนจากรูปแบบเก่าไปบ้าง แต่บ้านขุนอินทร์ก็ยังคงกลิ่นอายของความเก่าที่ดูมีมนต์ขลังไม่เสื่อมคลาย
 
การเดินทาง รถยนต์ , รถโดยสารประจำทาง
Mobile Mobile: 076424088
Tag Tag: บ้านขุนอินทร์
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(12)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(12)

River, Canal River, Canal(4)

Bays and Beaches Bays and Beaches(28)

Islands Islands(11)

Other natural attractions Other natural attractions(7)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)