สะพานเหล็กโคกขนุน

สะพานเหล็กโคกขนุน

สะพานเหล็กโคกขนุน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phang Nga attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สะพานเหล็กโคกขนุน สะพานข้ามแม่น้ำตะกั่วป่า ที่บ้านโคกขนุน ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มีความยาว 200 เมตร กว้างพอรถมอเตอร์ไซด์สวนกันได้ ตามประวัติบอกว่า บริษัท จุติ บุญสูง โคกขนุน จำกัด
 
สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2511 จากเหล็กเรือขุดแร่ เพื่อให้ความสะดวกแก่คนงานและประชาชน ก่อนหยุดกิจการไป ในทำเลที่นี่เหมาะสมชมทิวทัศน์สวยงาม ถือเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งของเมืองแห่งแร่ที่ตะกั่วป่า
Mobile Mobile: 076424088
Tag Tag: สะพานเหล็กโคกขนุน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(12)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(12)

River, Canal River, Canal(4)

Bays and Beaches Bays and Beaches(28)

Islands Islands(11)

Other natural attractions Other natural attractions(7)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)