เขาพานอินทร์

เขาพานอินทร์

เขาพานอินทร์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phang Nga attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เขาพานอินทร์ เป็นภูเขาดินมีสภาพเป็นป่าดิบชื้น อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นาๆชนิด นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางชึ้นไปชมดอกบัวผุดได้โดยมีเส้นทางที่ไม่ลำบากนักโดยระหว่างทางสามารถชมธรรมชาติที่สวยงามได้และยังสามารถมองเห็นหมู่เกาะใหญ่น้อยของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
 
โดยดอกดอกบัวผุดนั้นเชื่อกันว่าดอกบัวพุดเป็นดอกไม้ที่รองรับพระบาทของพระพุทธเจ้าครั้งที่ประสูตร โดยชาวบ้านในตำบลกะไหลเชื่อกันว่าดอกบัวผุดนั้นเป็นยาสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิต โรคหัวใจ
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Mountain (Doi) Group: Mountain (Doi)
Tag Tag: เขาพานอินทร์
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(12)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(12)

River, Canal River, Canal(4)

Bays and Beaches Bays and Beaches(28)

Islands Islands(11)

Other natural attractions Other natural attractions(7)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)