เขาพระนารายณ์

เขาพระนารายณ์

เขาพระนารายณ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phang Nga attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เขาพระนารายณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เป็นภูเขาลูกย่อมตั้งอยู่ตรงกึ่งกลาง หัวมุมด้านทิศใต้ที่คลองเหลกับคลองกะปง ไหลมาบรรจบกันก่อนที่จะไหลรวมกันกลายเป็นแม่น้ำตะกั่วป่า บริเวณนี้จึงเป็นปากน้ำสามแพรกที่กว้างใหญ่
 
มีภูเขาขนาบอยู่ทั้งดานบนเขาพระนารายณ์แห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพในศาสนาพรหมณ์ จำนวน 3 รูป มาแต่แรก ซึ่งคนทั่วไปเรียกกันว่าพระนารายณ์ พระลักษณ์ และนางสีดา
 
นอกจากนี้ยังพบศิลาจารึกรวมอยู่ด้วย 1 แผ่น ลักษณะของประติมากรรมที่พบ พระนารายณ์ประทับยืนอยู่กลางมีพระลักษณ์อยู่ข้างซ้าย และนางสีดาอยู่ข้างขวา ทั้งหมดแกะสลักขึ้นจากหินชนวนเหมือนกัน เทวรูปพระนารายณ์ มีขนาดสูง 2.26 เมตร กว้าง 85 ซม. นับเป็นเทวรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดองค์หนึ่ง
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Mountain (Doi) Group: Mountain (Doi)
Tag Tag: เขาพระนารายณ์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(12)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(12)

River, Canal River, Canal(4)

Bays and Beaches Bays and Beaches(28)

Islands Islands(11)

Other natural attractions Other natural attractions(7)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)