วัดสราภิมุข (วัดสระ)

วัดสราภิมุข (วัดสระ)

วัดสราภิมุข (วัดสระ)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phang Nga attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสราภิมุข (วัดสระ) สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย-รัตนโกสินทร์ตอนต้น ในพ.ศ.2414 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมาเมืองพังงา และได้ตั้งชื่อใหม่ว่า วัดประจิมเขต กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2542 ตั้งอยู่ไนพื้นที่หมู่ 1 ตำบลถ้ำน้ำผุด
วัดสราภิมุข (วัดสระ) Map วัดสราภิมุข (วัดสระ) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดสราภิมุข (วัดสระ)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(12)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(12)

River, Canal River, Canal(4)

Bays and Beaches Bays and Beaches(28)

Islands Islands(11)

Other natural attractions Other natural attractions(7)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)