ศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา

ศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา

ศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phang Nga attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา ศาลหลักเมืองพังงา ยังหาข้อสรุปที่แน่นอนไม่ได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยใด มีเพียงตำนานเล่าขานต่อ ๆ กันมา 
เล่าขานตำนานโดย คุณลุงประสิทธิ์ ตันศิริ 
 
สมัยก่อนนั้น จะมีการทำหลักเมืองก็ได้มีการประกาศไปว่าจะมีทหารไปเรียกขานอย่าให้ใครขานรับ หากใครขานรับแล้วจะถูกนำตัวทำหลักเมือง บังเอิญในคืนหนึ่ง นางสายทอง ซึ่งตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน อยู่บ้านเพียงลำพัง และได้มีเสียงคนมาเรียก นางเข้าใจว่าคือสามี ที่ได้ออกไปข้างนอก จึงได้ขานรับทันที ทหารจึงได้นำตัวนางไปถวายเจ้าเมือง เพื่อทำพิธี โดยในพิธีนั้นนางได้ถูกเอาลงหลุมทั้งเป็น ใช้เหล็กตีแล้วปิดหลุมทำเป็นเสาหลักเมือง 
 
คราวหนึ่ง นายอนันต์ สงวนนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เข้าไปสักการะเจ้าแม่ศาลหลักเมืองได้เห็นถนนทางเข้าคับแคบ ไม่สะดวกแก่การไปมาโดยรถยนต์ของผู้ที่จะเข้าไปบูชา จึงได้เชิญประทับทรงว่าจะย้ายศาลไปสร้างใหม่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 
มีถนนรอบด้าน แต่ท่านบอกว่าท่านไปไม่ได้จะอยู่ที่เดิม มาจนกระทั่งบัดนี้ ซึ่งในวันที่ 5 มกราคมของทุก ๆ ปี ชุมชนหมู่บ้านหลักเมือง จะจัดงานสักการะศาลหลักเมือง เพื่ออุทิศผลบุญและขอพรคุ้มครองตลอดมา ปัจจุบันภายในศาลหลักเมืองพังงามีกองดินฝังศพเจ้าแม่สายทองอยู่ภายใต้ศาลหลักเมืองพังงา 
 
ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน เป็นศิลปะแบบผสม ความกว้างยาวของฐานศาลหลักเมือง 16X16 เมตร ตั้งฐานสูงจากลานทักษิณจนถึงยอดปรางค์ สูง 17.99 เมตร ตั้งฐานเป็นฐานศิลปศรีวิชัย ความสูงจากลานทักษิณจนถึงพื้นอาคาร สูง 1.60 เมตร เป็นแบบจตุรมุข ซึ่งแต่ละมุขมีบันไดจากฐานทักษิณจนถึงลานพื้นทั้ง 4 ด้าน และลานพื้นอาคารกับพื้นบันไดปูด้วยหินอ่อน
 
ตัวอาคารเป็นอาคารจตุรมุข เป็นศิลปกรุงรัตนโกสินทร์ โดยแต่ละมุขจะยื่นออกมาแต่ละทิศ หลังคาโค้งมุงด้วยกระเบื้องลูกฟูกปูนปั้น ทรงปราสาทศิลปขอมตามคติ "เทวราช" เหนือหลังคาส่วนกลางอาคาร สร้างยอดปรางค์องค์ ซึ่งเป็นยอดประธาน เหนือหลังคาส่วนที่มุขยืนสร้างยอดปรางค์เป็นองค์บริวาร หรือปรางค์ทิศลักษณะ องค์ปรางเป็นศิลปลพบุรี เรียบว่า "เบญจปรางค์"
ศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา Map ศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: ศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(12)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(12)

River, Canal River, Canal(4)

Bays and Beaches Bays and Beaches(28)

Islands Islands(11)

Other natural attractions Other natural attractions(7)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)