แม่น้ำตะกั่วป่า

แม่น้ำตะกั่วป่า

แม่น้ำตะกั่วป่า

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phang Nga attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
แม่น้ำตะกั่วป่า เกิดจากทิวเขาในเขตอำเภอกะปง ไหลผ่านอำเภอตะกั่วป่า และไหลลงสู่ทะเลอันดามัน  มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร มีคลองสาขาแยกออกไป ชื่อคลองสังเนห์ ที่บริเวณตำบลบางนายสี ซึ่งมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นั่งเรือชมป่าชายเลน
 
และชีวิตสัตว์ตามธรรมชาติที่มีให้เห็นตลอดรายทางที่ผ่าน อาทิ นก งู ปู ปลา ที่อาศัยหากินอยู่ในพื้นที่ป่าบริเวณนี้ พืชเด่นๆ ที่เห็นได้ทั่วไปริมคลอง ได้แก่ ต้นจากซึ่งเป็นปาล์มชนิดหนึ่ง ซึ่งลูกใช้เป็นอาหาร และใบใช้มุงหลังคา
 
ต้นไทรย้อยอายุกว่า 100 ปี บางช่วงขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาและรากไทรย้อยปกทั่ว บริเวณนี่เหมือนกับป่าดึกดำบรรพ์ จนเรียกขานคลองนี้ว่าเป็น little amazon ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง เหมาะที่จะล่องในเวลาเช้า
 
ติดต่อคุณเอก โทร 08-3636-4344, 08-6682-7922 ท่าเรือชุมชนคลองสังเหน่ ห่างจากปากทางแยกถนนข้าง สภอ.เมืองตะกั่วป่าราว 2 กม. มีเรือคอยให้บริการตลอดทั้งวัน อัตราค่าเช่าเรือต่อลำประมาณ 500 บาท
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: แม่น้ำตะกั่วป่า
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment





Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(12)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(12)

River, Canal River, Canal(4)

Bays and Beaches Bays and Beaches(28)

Islands Islands(11)

Other natural attractions Other natural attractions(7)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)