คลองตันหยง

คลองตันหยง

คลองตันหยง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pattani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
คลองตันหยง เป็นสะพานข้ามคลองตันหยง มีทัศนียภาพที่สวยงามยามเย็น มีร่องรอยตอหม้อสะพานเหล็กกลางแม่น้ำ และท่าเรือเก่า สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตในนามตลาดนัดตันหยง
 
การเดินทาง ถนนเพชรเกษม สายปัตตานี - นราธิวาส อยู่ห่างจากเมืองปัตตานี ประมาณ 25 กิโลเมตร
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: คลองตันหยง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(13)

Mosque Mosque(5)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Waterfalls Waterfalls(3)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)