พลับพลารวมใจ

พลับพลารวมใจ

พลับพลารวมใจ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pattani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พลับพลารวมใจ บ้านละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ในปี พ.ศ. 2527 พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านตะโละละเวงและได้เล็งเห็นความทุกยากของประชาชน เพราะที่นี่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ตรงกลางระหว่างน้ำทะเลกับแม่น้ำ
 
ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น โรงทอผ้า จัดสานย่านลิเภา ปักดอกไม้ เสื่อ เลี้ยงปลาดุ และพระองค์ได้ทรงดูแลชาวบ้านที่นี้ให้ทุกคนได้มีอาชีพในการดำรงชีวิต และจะทรงมาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านตะโละละเวง เกือบทุกปี
 
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2537 สองพระองค์ได้ทรงสร้างตำหนักพลับพลารวมใจประชาขึ้น หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงเยี่ยมเยียนทุกปี เมื่อไรที่พระองค์เสด็จมาที่เขาตันหยงก็จะเสด็จไปที่ตำหนักตะโละละเวงด้วย
 
การเดินทาง จาก อบต.ดอนทราย ถึงพลับพลารวมใจ ระยะทางประมาณ 3 กม.
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: พลับพลารวมใจ
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(13)

Mosque Mosque(5)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Waterfalls Waterfalls(3)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)