หาดรูสะมิแล

หาดรูสะมิแล

หาดรูสะมิแล

Population Population:   Share Facebook  
Rating: 3.5/5 (4 votes)
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pattani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หาดรูสะมิแล บ้านสวนสมเด็จ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นทะเลน้ำเค็ม มีชายหาดซึ่งมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองปัตตานี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหารไทยมุสลิม อาหารทะเลสด ๆ เช่น กุ้ง หอย ปู และปลานานาชนิด
 
ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินอย่างสวยงาม ซึ่งสัตว์น้ำทะลมีความหลากหลาย บางชนิดก็หาดูได้ยากและกำลังจะสูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น นาก หอยเพลียง ตลอดจนวิถึการประกอบอาชีพประมงของชาวบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำบางชนิด ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญอย่างแท้จริง
 
การเดินทาง โดยสารด้วยรถตู้ประจำทางจากอำเภอหาดใหญ่-ปัตตานี และจ้างเหมาบริการด้วยรถมอเตอร์ไซด์ ค่าบริการเป็นกันเอง
Mobile Mobile: 073460190-1
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Bays and Beaches Group: Bays and Beaches
Tag Tag: หาดรูสะมิแล
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(13)

Mosque Mosque(5)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Waterfalls Waterfalls(3)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)