วัดอรัญวาสิการาม

วัดอรัญวาสิการาม

วัดอรัญวาสิการาม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pattani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอรัญวาสิการาม เดิมมีชื่อว่า วัดทักษิณสาคร หลวงพ่อจันทร์ ผู้ซึ่งเป็นผู้อุปการะและ บูรณะวัดห้วยเงาะเป็นองค์ที่สร้างถาวรวัตถุ เพิ่มเติมในบางส่วนของวัดหลวงพ่อจันทร์ท่านสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจากพลังศรัทธาชาวบ้าน ที่มีต่อท่านนั้นทางด้านไสยเวททางด้านแพทย์แผนโบราณ ซึ่งในสมัยเจ้าอาวาสองค์ที่สี่นี้ที่ทางวัดห้วยเงาะ ได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นทางการโดยกรมศาสนาในตอนนั้น 
 
การเดินทาง โดยสารรถประจำทาง ระยะห่างจากอำเภอโคกโพธิ์ประมาณ 18 กิโลเมตร
วัดอรัญวาสิการาม Map วัดอรัญวาสิการาม Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดอรัญวาสิการาม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(13)

Mosque Mosque(5)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Waterfalls Waterfalls(3)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)