วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ)

วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ)

วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pattani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ) หมู่ที่ 2 ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี วัดสุนทรวารี เป็นสถานที่ ที่ประชาชนให้ความเคารพ เมื่อมีงานประเพณีต่างๆ มักจัด ณ วัดสุนทรวารี เพราะถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน และมีบริเวณกว้างขวาง สามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนทั่วไปได้
 
การเดินทาง วัดสุนทรวารี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางโกระ และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ประมาณ 4 กม. ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ ประมาณ 0.5 กม. อยู่ใกล้กับ โรงเรียนวัดสุนทรวารี
Mobile Mobile: 073431096
วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ) Map วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(13)

Mosque Mosque(5)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Waterfalls Waterfalls(3)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)