วัดศรีมหาโพธิ์ (วัดใหม่)

วัดศรีมหาโพธิ์ (วัดใหม่)

วัดศรีมหาโพธิ์ (วัดใหม่)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pattani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระศรีมหาโพธิ์ หรือวัดใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี วัดศรีมหาโพธิ์ เป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งของ อ.โคกโพธิ์ โดยท่านสามารถมากราบนมัสการรูปเหมือน "หลวงพ่อทวดนั่งเรือ"
 
ซึ่งเป็นปางปาฏิหารย์ที่ พ่อท่านแดงสร้างตามนิมิตเมื่อ พ.ศ.2538-2539 และกราบร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของพระครูวิรัชโสภณ หรือพ่อท่านแดง สุนทโร อดีตเจ้าอาวาสผู้มีคุณูปการสำคัญต่อชาวโคกโพธิ์ และสักการระ "ต้นศรีมหาโพธิ์" ที่นำมาจากศรีลังกา เมื่อปี 2496 ซึ่งปัจจุบันยังคงยืนเด่นตระหง่านเป็นร่มเงาภายในบริเวณวัด
 
การเดินทาง จากตัวเมืองปัตตานีไปตามถนนสายปัตตานี-โคกโพธิ์ ประมาณ 26 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ทางเข้าวัดพระศรีมหาโพธิ์ หรือวัดใหม่ อยู่ใกล้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
วัดศรีมหาโพธิ์ (วัดใหม่) Map วัดศรีมหาโพธิ์ (วัดใหม่) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดศรีมหาโพธิ์ (วัดใหม่)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(13)

Mosque Mosque(5)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Waterfalls Waterfalls(3)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)