สุสานพญาอินทิรา

สุสานพญาอินทิรา

สุสานพญาอินทิรา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pattani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สุสานพญาอินทิรา พญาอินทิรา ผู้ก่อตั้งรัฐปาตานีดารุสลาม สุสานพญาอินทิรา เป็นที่ตั้งสุสานหลวง ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่มีผลงานด้านการเขียนตำราวิชาการอิสลามหลายแขนง ได้รับการยอมรับว่าเป็นไข่มุกทางวิชาการแห่งนูซันตารา(หมู่เกาะมาลายูและโลกอิสลาม) ตำราของท่านยังใช้อยู่ในปัจจุบัน
Tag Tag: สุสานพญาอินทิรา
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(13)

Mosque Mosque(5)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Waterfalls Waterfalls(3)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)