สวนรวมไม้พันธุ์ไม้ป่า

สวนรวมไม้พันธุ์ไม้ป่า

สวนรวมไม้พันธุ์ไม้ป่า

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Narathiwat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สวนรวมไม้พันธุ์ไม้ป่า ปลูกพันธุ์ไม้เป็นหมวดหมู่ ตามหลักการของสวนพฤกษศาสตร์ โดยทำการสำรวจ เก็บหา รวบรวมและปลูกพันธุ์ไม้ พร้อมทั้งทำการศึกษาวิจัยขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูก การบำรุงรักษา การเพาะเลี้ยง
 
และการขยายพันธุ์ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และให้บริการทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ การปลูกได้ทำการแบ่งพื้นที่แปลงปลูกพันธุ์ไม้เป็นแปลงๆ
 
การเดินทาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
Tag Tag: สวนรวมไม้พันธุ์ไม้ป่า
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(16)

Mosque Mosque(23)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(5)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)