วัดบุณณาราม

วัดบุณณาราม

วัดบุณณาราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Narathiwat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบุณณาราม 137 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส วัดบุณณาราม ผู้นำศาสนสถาน พระครูภัทรธรรมภาณี สถานที่ตั้ง เลขที่ 137 บ้านโคกงู ม.3 ต. บางขุนทอง อ.ตากใบ จ. นราธิวาส 96110
 
ประวัติความเป็นมา สร้างเมื่อ พ.ศ.2462 โดยอาจารย์ดำ ธมฺมชูโตเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร ยาว 35 เมตร ใน พ.ศ. 2492 จึงได้เริ่มสร้างพระอุโบสถขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร สิ่งสำคัญในศาสนสถาน อุโบสถ/หอระฆัง/ซุ้มประตู / ศาลาการเปรียญ กิจกรรมที่ดำเนินการ จัดงานบังสุกุลประจำปี รดน้ำ ผู้สูงอายุ/ปฏิบัติธรรม/บวชสามเณรและศีลจาริณ
 
การเดินทาง จากตัวเมืองนราธิวาสไปตามถนนเพชรเกษมสายสุไหงโกลก ลงตำบลพร่อนบ้านโคกมะม่วงเดินทางถนนสายโคกมะม่วง - เจาะลีมัต ประมาณ 7 กิโลเมตร ถึง วัดบุณณาราม
Mobile Mobile: 0817668121
วัดบุณณาราม Map วัดบุณณาราม Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดบุณณาราม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(16)

Mosque Mosque(23)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(5)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)