พิพิธภัณฑ์พระครูพิพิธนวกรรมโกศล (ท่านขวัญ)

พิพิธภัณฑ์พระครูพิพิธนวกรรมโกศล (ท่านขวัญ)

พิพิธภัณฑ์พระครูพิพิธนวกรรมโกศล (ท่านขวัญ)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Narathiwat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์พระครูพิพิธนวกรรมโกศล (ท่านขวัญ) เป็นแหล่งรวบรวมของโบราณวัตถุมีค่า เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และความเชื่อว่าวัดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่มีการปล้นโจรกรรม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยในการเก็บรักษา
 
ดังนั้นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำของมีค่ามาฝากไว้กับวัด เมื่อเจ้าของทรัพย์เสียชีวิตลง ของมีค่าเหล่านั้นจึงตกเป็นของวัด ปัจจุบันทางวัดยังไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยตรง แต่มีชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงมาชมได้ โดยขออนุญาตจากท่านเจ้าอาวาสวัดก่อน
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์พระครูพิพิธนวกรรมโกศล (ท่านขวัญ)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(16)

Mosque Mosque(23)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(5)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)