วัดทุ่งคา

วัดทุ่งคา

วัดทุ่งคา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Narathiwat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทุ่งคา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 48 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2310 คนโบราณเล่าต่อ ๆ กันมาว่า ราษฎรเดิมอพยพมาจากบ้านทุ่งคายาม จังหวัดปัตตานี เมื่อสร้างวัดขึ้นมาจึงเรียกว่า วัดทุ่งคา
 
ตามพื้นเพเดิมเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดแต่งตั้งบ้าง ระยะเวลามากบ้าง น้อยบ้าง ปัจจุบันมีพระครูพิพิธนวกรรมโกศล เป็นเจ้าอาวาส ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ พ.ศ.2496
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดทุ่งคา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(16)

Mosque Mosque(23)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(5)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)