พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย

พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย

พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Narathiwat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย ตั้งอยู่ริมถนนภูผาภักดี และริมแม่น้ำบางนรา บริเวณนี้มี 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน
 
เพื่อทอดพระเนตรการแข่งเรือกอและ เรือยาว และเรือยอกองในช่วงงานของดีเมืองนราเป็นประจำทุกปี อีกส่วนหนึ่งคือเขื่อนป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำบางนรา เป็นสันเขื่อนที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร อยู่ด้านหน้าพลับพลาที่ประทับ ปัจจุบันให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน
Tag Tag: พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(16)

Mosque Mosque(23)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(5)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)