เจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Si Thammarat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระซำปอกง หรือหลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปโบราณสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 1867 ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีนเคารพนับถือเป็นเวลาช้านาน ด้วยเชื่อว่าสามารถดลบันดาลและนำความโชคดีมาสู่ตนได้ ทั้งยังเป็นคุณอย่างยิ่งแก่ผู้ประกอบกิจการค้าขาย
 
ตามประวัติกล่าวว่าเมื่อประมาณปี พ.ศ.2492 มีคณะบุคคลซึ่งมีความนับถือศรัทธาในพระซำปอกง (หลวงพ่อโต) ได้อัญเชิญกระถางธูปพระซำปอกง มาตั้ง ณ ศาลเจ้า ซึ่งเป็นอาคารไม้หลังเล็ก ๆ ที่บ้านนาเหนือ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสักการะบูชา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำความดี
 
ต่อมา ในปี พ.ศ.2514 ได้ก่อสร้างวิหารหลังใหม่ พร้อมกันนี้ได้สร้างพระพุทธรูปพระซำปอกง องค์ใหม่ เป็นปูนปั้นขนาดหน้าตักกว้าง 52 นิ้ว ขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธาน นอกจากนี้ด้านข้างของวิหารยังได้สร้างพระรูปเหมือนขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นปฏิมากรรมปูนปั้นปางปาฏิหาริย์ทรงแผ่เมตตาประดิษฐานอยู่กลางสระน้ำรายรอบด้วยน้ำพุเหนือแท่นบูชา 3 ชั้น โดยมีขนาดความสูงขององค์พระรูป 19 เมตร นับเป็นพระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 
การเดินทาง ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษมผ่านเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ถึงชุมพร จากชุมพรตรงไปใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านสุราษฎร์ธานี แล้วเข้าเขต นครศรีธรรมราช ผ่านทุ่งใหญ่ นาบอน ก็จะเข้าถึงทุ่งสง รวมระยะทาง 720 กิโลเมตร ทางรถโดยสารประจำทาง
 
มีให้เลือกใช้บริการหลายบริษัท อาทิ บริษัท ขนส่ง จำกัด ทางรถไฟ ทุ่งสงเป็นสถานีชุมทาง รถไฟที่จะขึ้นลงทางภาคใต้ ทุกขบวน ทั้งรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษจะต้องผ่านสถานีชุมทางทุ่งสง มีบริการวันละหลายรอบ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.02-2233762 สถานีรถไฟทุ่งสง โทร.0-7541-1254 ทางเครื่องบิน มีเที่ยวบินบริการจากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ถึงนครศรีธรรมราชทุกวัน จากนั้นต่อรถยนต์อีกประมาณ 55 กิโลเมตร ก็จะถึงทุ่งสง
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: เจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(9)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(44)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(43)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(14)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(29)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)