เกาะลอยน้ำผุด

เกาะลอยน้ำผุด

เกาะลอยน้ำผุด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Si Thammarat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เกาะลอยน้ำผุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตั้งอยู่หมู่ที่ 3,11 ตำบลดุสิต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนของประชาชนภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่และมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง น้ำเป็นสีฟ้า ใส สวยงามมาก
 
และมีน้ำตลอดทั้งปี ไหลตามลำคลองลงสู่แม่น้ำตาปี และในบริเวณรอบเกาะมีต้นไม้ให้ความร่มรื่น สามารถเล่นน้ำ พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งในหน้าร้อนของทุกปีจะมีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวทั้งในตำบลและตำบลใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: เกาะลอยน้ำผุด
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(9)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(44)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(43)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(14)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(29)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)