เขาพังไกร

เขาพังไกร

เขาพังไกร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Si Thammarat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ภูเขาพังไกร ตามประวัติศาสตร์การปกครองได้จารึกไว้ว่า ราวปลายกรุงสุโขทัย ต.เขาพังไกร ในขณะนั้นนับเป็นเมืองที่เก่าแก่เมืองหนึ่ง ซึ่งมีความเจริญทางด้านเกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นอู่ข้าว อู่น้ำในสมัยนั้น แต่ไม่ได้ระบุต้นกำเนิดที่แน่นอน เพียงแต่ระบุว่าได้มีเจ้าเมืองจากเมืองนครศรีธรรมราชออกประพาสตามหัวเมืองต่างๆ พร้อมยกขบวนโยธา พรั่งพร้อมด้วย ขุนพล ทหารและข้าทาสบริวาร ในการออกประพาสในครั้งนั้น ตามประวัติศาสตร์ได้จารึกว่าขบวนได้ผ่านมาพักแรม ณ เชิงเขา (เขาพังไกรในปัจจุบัน)
 
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น บ้านพังไกรจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอพังไกร และขึ้นตรงกับเมืองปากพนัง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2443 กิ่งอำเภอพังไกรก็ถูกย้ายไปตั้งที่ทำการแห่งใหม่ และเปลี่ยนชื่อตามสถานที่ตั้งใหม่คือ อำเภอหัวไทร และกิ่งอำเภอพังไกรถูกลดฐานะเป็นตำบล ตั้งชื่อใหม่ว่า "ตำบลเขาพังไกร" โดยยึดเอารูปสัญญลักษณ์ภูเขาขึ้นนำหน้า และอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหัวไทรสืบมาจนถึงปัจจุบัน
 
เขาพังไกรมีเนื้อที่ 500 ไร่ มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณ เหมาะเป็นที่ทัศนียภาพของพื้นที่อำเภอหัวไทร ทะเลสาปสงขลาอำเภอระโนด และทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง ได้อย่างสวยงาม
เขาพังไกร Map เขาพังไกร Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Mountain (Doi) Group: Mountain (Doi)
Tag Tag: เขาพังไกร
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(9)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(44)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(43)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(14)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(29)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)