วัดคงคาเจริญ

วัดคงคาเจริญ

วัดคงคาเจริญ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Si Thammarat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดคงคาเจริญ เป็นวัดเก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า 200 ปี เดิมมีชื่อว่า "วัดจอด" ส่วนชื่อวัดคงคาเจริญนั้น เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระศรีธรรมประศาสน์เป็นผู้ตั้ง และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธศรีธรรมราชคงคาเจริญ
 
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหนึ่งในสององค์ที่มีอยู่ในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัย ความสูงจากฐานถึงรัศมี 3.14 เมตร ความสูงจากองค์พระถึงรัศมี 12.90 เมตร น้ำหนัก 900 กิโลกรัม สภากาชาดไทยได้จัดสร้างขึ้น และได้ขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปรินายก ซึ่งได้ทรงพระราชทานชื่อ 
 
รูปเหมือนหลวงพ่อคล้าย ประดิษฐานอยู่กลางสระน้ำในศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 8 ตำบลหนองสองห์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดคงคาเจริญ Map วัดคงคาเจริญ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดคงคาเจริญ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(9)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(44)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(43)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(14)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(29)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)