วัดเขาแก้ววิเชียร

วัดเขาแก้ววิเชียร

วัดเขาแก้ววิเชียร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Si Thammarat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเขาแก้ววิเชียร เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาช้านาน หลายร้อยปี ซึ่งเป็นสถานที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป และเป็นสถานที่ชมวิว ธรรมชาติท้องทุ่งนา เป็นวัดซึ่งตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ปัจจุบันมีลิงอาศัยอยู่ 200 กว่าตัว
 
โดยเป็นที่รองรับบ้านเกษตรสมบูรณ์ แปลงเรียนรู้ของชาวนาไทยและได้ดำเนินสร้างถนนด้วยคอนกรีตตั้งแต่ปี 2542 ปัจจุบันยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กำนัน นายนิคม กรดแก้ว
Mobile Mobile: 014770329
วัดเขาแก้ววิเชียร Map วัดเขาแก้ววิเชียร Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดเขาแก้ววิเชียร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(9)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(44)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(43)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(14)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(29)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)