อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน

อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน

อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Si Thammarat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์ ในการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตาปีทางตอนล่าง เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดขนาดใหญ่
 
และนอกจากนั้นน้ำจากที่มีอยู่สามารถนำไปใช้เพาะปลูกพรรณไม้ตามสองฝั่งแม่น้ำตาปีด้วย อ่างเก็บน้ำคลองกะทูนมีความจุ 70.5 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ผิวน้ำระดับน้ำสูงสุด 5,000 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำมีความสวยงามและเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน Map อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(9)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(44)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(43)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(14)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(29)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)