อนุสรณ์สถานเจดีย์พ่อท่านคล้าย

อนุสรณ์สถานเจดีย์พ่อท่านคล้าย

อนุสรณ์สถานเจดีย์พ่อท่านคล้าย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Si Thammarat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อนุสรณ์สถานเจดีย์พ่อท่านคล้าย ตั้งอยู่หมู่ที่8 บ้านควรสวรรค์ ตำบลนาแว บริเวณศูนย์กลางของหมู่บ้น มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 
 
อนุสรณ์สถานเจดีย์พ่อท่านคล้าย ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2495 และได้ปั้นรูปงูเทวดาควนสวรรค์ซึ่งชาวบ้านนับถือ และเป็นของศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านควนสวรรค์ และบริเวณรอบๆ ชาวบ้านได้อนุรักษ์ป่าและปลูกพืชสมุนไพรด้วย
Tag Tag: อนุสรณ์สถานเจดีย์พ่อท่านคล้าย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(9)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(44)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(43)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(14)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(29)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)