อ่าวเตล็ด

อ่าวเตล็ด

อ่าวเตล็ด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Si Thammarat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
อ่าวเตล็ด พื้นที่อ่าวส่วนนี้เป็นส่วนพื้นที่ทางทะเลตอนเหนือสุดของอำเภอขนอม ติดต่อกับอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอ่าวที่สามารถพบเห็นปลาโลมาสีชมพู ที่นักท่องเที่ยวชอบมาเยี่ยมชม อ่าวเตล็ดเป็นอ่าวที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาและเกาะต่าง ๆ เช่น เขาหลักซอ เขาพับผ้า เขาหัวช้าง เกาะถ้ำ เกาะทะลาย (ท่าไร่) ฯลฯ
 
จึงทำให้มีที่ท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง เขาพับผ้าที่มีชั้นหินดานและหินอัคนีที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ หรือคล้ายขนมชั้นยาวเหยียด นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เพราะโลกนี้มีเพียง 2 แห่ง ในไทยและที่นิวซีแลนด์เท่านั้น ทะเลย่านนี้บริเวณเขาหลักซอเมื่อเวลาน้ำขึ้น ปลาโลมาสีชมพูและสีเงินมักโดดขึ้นเหนือน้ำโชว์ตัวให้เห็นบ่อยๆ
 
การเดินทาง ไปยังอ่าวเตล็ด ลงเรือจากท่าเรือท่องเที่ยว บ้านแหลมประทับ ลงเรือจากท่าเรือท่องเที่ยว บ้านแขวงเภา จากทางหลวงสาย 401 (สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ) ถึงแยกคลองเหลง (มีรูปปั้นปลาโลมามองเห็นชัดเจน)เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4014 ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองขนอม
 
เมื่อเข้าเขตตัวเมืองขนอมที่ตลาดสี่แยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองขนอม ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอตลาดบางโหนดข้ามสะพานข้ามคลองขนอมไปจนถึงสามแยกบ้านบางแพง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 4044 (บ้านน้ำโฉ -บ้านบางแพง)
 
เมื่อเลี้ยวเข้ามาแล้วให้ตรงไปประมาณ 8.5 กม.จะเจอกับสี่แยก ให้เลี้ยวซ้ายซึ่งเมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้วยังจะคงอยู่บนถนนเส้น 4044 บนถนน4044 ที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้ว ให้ตรงไปประมาณ 3.7 กม. ซึ่งจะผ่านม.เทคโนโลยี ศรีวิชัย วัดจันธาตุทาราม จะเจอกับสามแยกซึ่งจะมีป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวาไปอ่าวท้องเนียน ให้เลี้ยวซ้าย
 
เมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้วตรงไป 1.3 กม. จะมีทางแยกขวาไปวัดอ่าวเสด็จ ใช้เส้นทางนี้ไปอีก 2.2กม.ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายอีก 1.2 กม.ถึงทางแยกแล้วเลี้ยวขวาไปอีก 1.8กม.ถึงอ่าวเตล็ด
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Bays and Beaches Group: Bays and Beaches
Tag Tag: อ่าวเตล็ด
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(9)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(44)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(43)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(14)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(29)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)